Tarih Seminerlerinin İlki Gerçekleştirilmiştir
28 Nisan 2016 13:05

   

"Tarih Seminerleri" kapsamında 2016 yılının ilk semineri 22 Nisan Cuma günü Araştırma Görevlisi Alper ERSAYDI tarafından verildi. Edebiyat Fakültesi Toplantı Salonunda yapılan seminerde Ersaydı, "1. Dünya Savaşında Türkiye'deki İngiliz Esirler" konulu sunumunu yaptı. Alper Ersaydı konuya giriş olarak esir kelimesi üzerinde durmuş ve kavram kargaşasının önüne geçmek üzere ‘tutsak’ kelimesinin daha uygun olabileceğini söylemiştir. O dönemde yürürlükte olan 1899 ve 1907 tarihli Lahey Kara Harbi Talimatnamesinin harp esirleriyle ilgili maddeleri dinleyicilerle paylaşıldı. Genelde harplerde esir edinmenin zorluğu ve esirlerin istihbaratla ilgili bilgi kaynağı olarak değerlendirilmelerinden bahsedildi.
 
Seminerde, Birinci Dünya Savaşında İngiliz esirlerin esir edildikleri cephelerden hangi şartlarda ve vasıtalarla Türkiye’deki hangi noktalara yerleştirildikleri bilgisi verildi. Bundan sonra rütbeli ve rütbesiz askerlerin hem ilgili talimatnameler gereği hem de uygulamalar dikkate alınarak Osmanlı Devleti’nde nasıl muamele gördükleri anlatıldı. Bu noktada Türk ve İngiliz literatüründe ciddi sayılabilecek bir tartışmaya yol açan Türkiye’de harp süresince bulunan toplam İngiliz esir sayısı üzerinde duruldu. Daha sonra Kut’ül Ammâre zaferinin yüzüncü yılını idrak ettiğimiz şu günlerde - Kut kuşatması ve sonrasında İngiliz birliklerinin teslim olması da askerî ve psikolojik açılardan ele alındı.
 
Ardından, İngiliz harp esirlerinin Anadolu’da hangi şehirlerde kaldıkları bahsine geçildi. Bu bahiste bazı esir kamplarında subayların hangi şartlarda bulundukları ve kaldıkları evlerle ilgili görüşlerinden bahsedildi. Ayrıca esirlerin iaşesi, kamp kumandanlarının şahsi yaklaşımları, esirlerin gündelik hayatları, sağlık durumu, hastalık ve ölümler hakkında bilgi verildi.
 
Yaklaşık 30 dakika süren bu sunumun ardından tartışma bölümüne geçildi. Bu bölümde söz alan katılımcılar, sunumda bahsedilen konuların yanı sıra konu ile ilgili farklı noktalara da temas etti. Soru cevap kısmında esirlerin memleketlerine dönüş süreçleri ele alındı. Bu bağlamda, Mondros Mütarekesi çerçevesinde esirlerin karşılıklı serbest bırakılması hususu Alper Ersaydı tarafından açıklandı. Ersaydı, İtilaf devletlerinin Mütareke şartlarını yerine getirmeyip, Türk esirlerinin iadesini çeşitli yöntemlerle kasıtlı olarak geciktirdiklerini dinleyicilerle paylaştı. Bu kısımda, farklı bir soru olarak, İngiliz esirlerin yanı sıra Türk esirlerine yönelik muamele de gündeme geldi. Osmanlı’nın esirlere davranışı ile İtilaf devletlerinin davranışı arasında farklılıklar olup olmadığı konusu tartışıldıktan sonra seminer sona erdi.