Tanıtım

Tarih Bölümü Hakkında

Tarih Bölümü, Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1987 yılında kurulmuştur. 2011 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen ve Edebiyat olmak üzere iki fakülteye ayrılınca, Tarih Bölümü Edebiyat Fakültesi bünyesine alınmıştır. Tarih Bölümü, ilk öğrencilerini 1987-1988 Eğitim-Öğretim yılında almış; ilk mezunlarını ise 1991-1992 Eğitim-Öğretim yılında vermiştir. 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılından başlamak üzere ikinci öğretimde de eğitim verilmeye başlanmış; bununla birlikte 2013 yılı itibariyle ikinci öğretim programı kapatılmıştır.

Bölümümüzde normal öğretim öğrenci kontenjanı 90’dır, toplamda ise 415 kayıtlı lisans öğrencisi bulunmaktadır. Bölüme kayıt yaptıran öğrenciler, mezun olabilmek için zorunlu derslerin yanında seçmeli dersler de almak suretiyle 240 AKTS’lik krediyi toplamak zorundalardır.

Bölüm dersleri Türk Tarihi ağırlıklıdır ve bunlarla bağlantılı kültür çevrelerinin siyasi ve kültür tarihleriyle ilgili dersler de yer almaktadır. Bununla birlikte gerek bölge tarihine, gerekse Asya ve Avrupa tarihine karşılaştırmalı ve disiplinler arası yaklaşımlar tarih lisans programını zenginleştirmektedir. Bölüm dersleri arasında Osmanlıca derslerinin yanı sıra disiplinler arası koordinasyonu zenginleştirmek amacıyla, Rusça, Arapça, Farsça ve Çağdaş Türk lehçeleriyle ilgili dersler de bulunmaktadır.

Tarih Bölümünde 12 Profesör, 7 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 14 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Bölümümüzde 6 bilim dalı mevcuttur. Bunlardan, Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi bilim dallarında Yüksek Lisans ve Doktora, Genel Türk Tarihi bilim dalında ise Yüksek Lisans programı bulunmaktadır.

Bölümün Misyonu

Bölümümüz, öğrencilerine akademik tarihçilik prensiplerini öğreterek, tarih biliminin konularını bilimsel disiplin çerçevesinde inceleyebilecek yetenek ve donanımı kazandırmayı amaçlar. Bu çerçevede Türk ve Dünya tarihinin çeşitli safhaları, değişim, kriz, gelişim dönemleri, bunlara etki eden dinamikleri öğrencilere aktaracak bir ders programı içeriği oluşturulması ve bunun güncel tutulması hedeflenmektedir. Tarih biliminin konularından çatışma, ayrımcılık çıkarmaya çalışan ve yönlendirilmiş yorumlara zihinlerini kaptırmayacak tarihçiler yetiştirilmesi başlıca vazifemizdir. Tarih, Türk milletinin ve şerefli bir üyesi olduğu çağdaş dünya toplumunda barışçı ve hoş görülü bir anlayışı egemen kılmakta önde gelen bir role sahiptir. Öğrencilerimize bu sorumluluk duygusunu aşılamak temel görevlerimizden biridir.  

Bölümün Vizyonu

Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, arşiv kaynaklarını temel alan, bilgisayar teknolojisinden gerektiği gibi yararlanan, orijinal ve temel kaynakları esas alan, farklı bölüm ve fakültelerden ders alarak öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmaya çalışan, meselelere dün, bugün ve yarın üçgeni çerçevesinde bakabilen, eleştirel ve nesnel düşünen, çağdaş yöntemlerle kendini sürekli geliştirebilen bir bölümdür.

Bölüm Mezunlarının iş ve kariyer imkânları

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerden gerekli kıstasları sağlayanlar Araştırma Görevlisi, Okutman, Öğretim Görevlisi ve Uzman gibi akademik kadrolarda çalışabilecekleri gibi; TİKA, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Yurt Dışı Türkler Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, TBMM, Dışişleri Bakanlığı, Türk Kızılay’ı gibi birçok kurumda uzman olarak görev alabilirler. Bunların yanı sıra pedagojik formasyon almak suretiyle öğretmen olarak da milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda çalışabilirler. Ayrıca özel sektörde kendilerini geliştirdikleri alanlarda kariyer yapma imkânına da sahiptirler. Bölüm mezunları gerekli şartları sağladıkları takdirde lisansüstü eğitimlerine de devam edebilmektedir. Ayrıca Bölümümüz öğrencileri Erasmus ve Mevlana programları vasıtasıyla dünyanın farklı üniversitelerinin bilgi ve birikimlerinden faydalanabilecek imkânları da bulabileceklerdir. Farabi Değişim Programı aracılığıyla da, öğrenciler, yurtiçinde yüksek öğretim kurumları arasında bir veya iki yarıyıl süresince değişiklik yapma hakkından istifade edebileceklerdir.